Dofinansowanie z UE - wdrożenie standardu ISO

W okresie od lutego do października 2011 BKF Myjnie Spółka  z o. o.  realizowała projekt wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością  zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001-2008.

Wdrożenie systemu jakości było  jednym z elementów strategii budowy firmy mającym na celu przede wszystkim usprawnienie  procesów zarządzania  a tym samym wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa. Legitymacja w postaci posiadania certyfikatu jest ważna z punktu widzenia relacji handlowych zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym wpływa bowiem na wzrost zaufania klientów.

Na realizację projektu pt. „Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.”  otrzymaliśmy  dotację z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 1.3 Zawansowane Usługi Wsparcia Dla Przedsiębiorców , Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne Doradztwo Dla MSP.FacebookTab