Polityka jakości

Zintegrowana Polityka Jakości, Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Środowiska.

W BKF została określona i udokumentowana Zintegrowana Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska, obejmującą cele i zobowiązania dotyczące zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wykonywania prac przy realizacji produktów i usług oraz eksploatacji z zachowaniem zasad minimalizacji odpadów i emisji do środowiska naturalnego. Jest ona powiązana z celami działania BKF, jej rachunkiem ekonomicznym oraz oczekiwaniami i potrzebami stron zainteresowanych. Polityka została zatwierdzona przez Zarząd, zakomunikowana pracownikom, jest przez nich rozumiana i realizowana. Polityka jest poddawana przeglądom, w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją postawionych celów. Treść Polityki przedstawiamy poniżej.

POLITYKA

Jesteśmy producentem myjni bezdotykowych, systemów mat wejściowych. Zajmujemy się również dystrybucją sprzętu związanego ze sprzątaniem. Dotychczasowe działania pozwoliły nam osiągnąć znaczącą pozycję w branży i naszym dążeniem jest ugruntowanie tej pozycji wśród dotychczasowych i potencjalnych klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

Nadrzędnym celem firmy jest dostarczanie nowoczesnych wyrobów, wysokiej jakości przy zachowaniu zasad minimalizacji emisji do środowiska. Organizacja monitoruje i dostosowuje się wymagania stron zainteresowanych w zakresie przepisów prawa, norm, wymagań klienta, wymagań własnych. Dla firmy istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla personelu, monitorowanie znaczących aspektów środowiska z punkt widzenia skali i charakteru wpływu na środowisko.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  • tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy,
  • zapewnienie możliwie najwyższych dochodów dopasowanych do warunków rynkowych,
  • ciągłe udoskonalanie oferowanych produktów i usług,
  • ciągłe udoskonalanie procesów zachodzących w firmie,
  • dywersyfikację źródeł utrzymania tak, aby zapewnić płynność finansową i stabilną sytuację firmy,
  • edukację i podnoszenie kwalifikacji kadry,
  • projektowanie, produkowanie i dostarczanie produktów, które są bezpieczne w etapach wytwórczych ale również dla użytkownika ostatecznego,
  • zaangażowanie w minimalizację odpadów i emisji poprzez kształtowanie postaw personelu i budowanie świadomości środowiskowej.

W oparciu o powyższe założenia kierownictwo firmy ustanawia konkretne cele do realizacji w następnych okresach planistycznych. Cele te mają pomóc w ocenie i udoskonalaniu kroków mających na celu realizację polityki jakości i bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska. Organizacja prowadzi ocenę ryzyka w stosunku do celi i procesów.

Jednocześnie kierownictwo zapewnia, że jako firma dokłada wszelkich starań aby w prowadzonej działalności przestrzegano przepisów obowiązującego prawa oraz realizowano procesy w zakresie zarządzania, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 9001 i PN-ISO 18001, PN-ISO 14001.

Piotr Andrzejewski, Prezes Zarządu

FacebookTab